rok: 2020
lokalizace: Boskovice
autor rekonstrukce: Eduard Štěrbák
spolupráce: Michael Hořelka, Daniel Chocholatý
foto: Viktor Mácha

Vegetační úpravy v okolí administrativního a provozního zázemí společnosti LANIK se jednoduše snaží kompenzovat velké množství zpevněných ploch a rozsáhlých fasád v areálu množstvím bujných a dynamických výsadeb.

Výsadby jsou laděny do přírodě blízkého charakteru a využívají maximální množství volných ploch. Pro popínavé rostliny je zde navržen i systém opěr na fasádě tak, aby rostliny mohly šplhat do velkých výšek. Scénickým nasvícením popínavých rostlin vzniká ve večerních a nočních hodinách zajímavá a proměnlivá hra světel a stínů.