Ateliér zahradní
a krajinářské architektury

 

Klára Stachová
autorizovaný krajinářský architekt
ČKA 4578

+420 775 307 944
atelier@klarastachova.cz
www.klarastachova.cz

Bartošova 4
602 00 Brno