rok: 2016
lokalita: Kamenice nad Lipou
autor rekonstrukce: OTA ateliér s.r.o.
spolupráce: Eva Hrubanová
foto: Benedikt Markel

V pomyslném trojúhelníku mezi náměstím, zámkem a zámeckým parkem se v Kamenici nad Lipou nachází rekonstruovaný pivovar. Ten původní byl spolu se zámkem dominantou města již od poloviny 19. století a výrazně utvářel jeho tvář. Návrh rekonstrukce jak samotného pivovaru, tak i pivovarského dvora pracují se zachováním ducha tohoto místa a v celkovém kontextu i celého města.

Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny. Očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní provozní řešení výrobních prostor a nových funkcí a doplnit stavbě soudobý architektonický výraz adekvátní novému využití. Interiér pivovaru je navíc intenzivně vizuálně propojen jak se samotným dvorem, tak i s přilehlou zámeckou zahradou. Obzvláště po obnově původního velkorysého prosklení vzniká atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku.

Pivovarský dvůr je pojat jako velkorysá kamenem dlážděná plocha umožňující jak specifický provoz pivovaru, tak i možnost relaxace a volnočasových aktivit pro návštěvníky minipivovaru a pivnice. Srdcem dvora je čtveřice javorů, která pod sebou skrývá venkovní posezení se zahrádkou. Ze dvora se dále otevírá výhled do rozlehlé zámecké zahrady i na vykukující hodinovou věž samotného zámku.