rok: 2014
lokalizace: Praha
autor: OTA ateliér, s.r.o.
spoluautor: Jiří Trojan, Klára Stachová
zadavatel: MČ Praha 10
stupeň: Urbanisticko-architektonická studie revitalizace Malešického náměstí

´ Malešické náměstí? A kde to tam vlastně je?´

´ Nemůžem dělat, že auta nejsou a když jsou, tak je vyhnat na kraj čehokoliv. Lepší je, ať se stanou součástí záměrů.´

´ V Malešicích bych uvítala větší komunitní zázemí, prostor pro život venku, trhy, letní kino, příjemnou kavárnu.´

V současné době je území v okolí malešického náměstí výrazně poznamenané tranzitní dopravou, která kromě fyzické bariéry, hluku a pocitu nebezpečí vnáší vnáší do prostoru celkovou neuspořádanost a chaos.

Prostoru náměstí jednoznačně vládne doprava. V důsledku to znamená, že se zde zdržuje minimum lidí a nevzniká poptávka po službách, které by prostor přirozeně oživily. Náměstí neumožňuje vytvořit zázemí pro konání trhů, setkávání lidí. Obyvatelé tak nemají potřebu se s místem identifikovat a považovat ho za vlastní.

Mimo samotné náměstí se skrývá velký potenciál ve dvoře přilehlého Malešického zámečku.